Главная » Статьи » "Школа,яка змінить світ"

Періодизація розвитку дитини

6. Періодизація розвитку дитини

В умовах нової школи особливе значення набуде питання періодиза-
ції розвитку дитини або визначення якісно-вікових етапів становлення
особистості. Індивідуальність кожної людини протягом життя змінюєть-
ся, в її особистості з часом відбуваються певні якісні зміни. Для дітей це
характерно особливо. У процесі зростання діти долають певну кількість
„сходинок розвитку” або здійснюють кілька якісних „стрибків” у своєму
розвитку.
Сьогодні повсюдно діє в системі загальної освіти принцип визначення
рівня розвитку дітей виключно за віковою ознакою, тобто діє механічний
кількісний, а не якісний підхід, коли рівень розвитку дитини визначається
її віком, а не тими якісними змінами, які відбулися в її особистості. Такий
стан речей суттєво гальмує потенційні можливості розвитку дітей.
Наукою доведено, що всі діти у процесі свого розвитку проходять ціл-
ком визначену кількість таких сходинок розвитку. На кожній наступній
еволюційній сходинці дитина відрізняється від себе самої, якою вона була
на попередній сходинці, не стільки віком, скільки новими якостями осо-
бистісних рис, новою якістю власної індивідуальності. Конкретні якісні зміни

на тій чи іншій сходинці розвитку властиві всім дітям. Але кожну
таку сходинку діти проходять по-різному. Певну сходинку та чи інша ди-
тина може пройти швидше за середні норми, а наступну сходинку – по-
вільніше. Нова школа надасть можливість кожній дитині крокувати „схо-
динками розвитку” в оптимальному, комфортному для неї темпі. І ніхто
цю дитину ні морально, ні психічно не травмує, змушуючи „прискорюва-
тися” чи навпаки „гальмувати”.
Таким чином має бути встановлена система „сходинок розвитку”, яка
визначає кожну наступну сходинку у розвитку дитини на основі якісних
змін, що відбулися в її особистості, а не за її віком. Сходинки ці мають
бути визначені для всього періоду становлення особистості, починаючи
з моменту народження і до повного завершення навчання у школі. Для
кожної „сходинки розвитку” потрібно розробити свою матрицю-мінімум.
Набуття дитиною всіх якостей, умінь, знань, що будуть зазначені в її те-
перішній матриці, автоматично переводить цю дитину на наступну „схо-
динку розвитку”. Водночас вона одержує наступну матрицю-мінімум для
її послідовного опанування.
Перш ніж досягти рівня випускника школи, тобто останньої матриці-
мінімуму, дитині треба буде пройти певну кількість попередніх сходинок
розвитку. Але кількість таких „сходинок” не дорівнює кількості років
життя дитини. Якісні зміни в особистості дитини відбуваються в серед-
ньому значно рідше, ніж через один рік (за винятком перших чотирьох
років життя).
Тому має бути встановлена нова градація щодо визначення рівня роз-
витку дитини. Це буде чітка система „сходинок” у розвитку підростаючих
поколінь. В умовах нової школи для кожної такої сходинки буде розробле-
на своя матриця-мінімум, а точніше – свій набір елементів у 16 клітинках-
модулях.
За допомогою матриці-мінімуму цілком реально перейти на природну
і незрівняно ефективнішу систему „сходинок розвитку”. Однією із задач
фахівців-науковців у процесі наповнення 16 клітинок матриці-мінімуму
конкретним змістом буде встановлення вікових етапів розвитку дитини,
або інакше – визначення вікової градації щодо якісних змін особистості,
яка формується.
У процесі розробки обов’язкового (базового) змісту виховання, роз-
витку і освіти, тобто у процесі детальної розробки матриці-мінімуму
творча група з фахівців-науковців зможе:
1. Визначити кількість „сходинок розвитку”, які має пройти дитина
від народження і до повного завершення школи (повне завершення школи передбачає набуття випускником школи певної професії і його стабіль-
не працевлаштування. Увесь цей період школа відповідальна за кожного
свого випускника, про що більш докладно буде сказано нижче).
2. Визначити наповнення матриць-мінімумів, а точніше – зміст 16
клітинок-модулів для кожної „сходинки розвитку”. Має бути встанов-
лено не тільки перелік усіх елементів в усіх 16 клітинках, а і визначено
необхідний рівень сформованості конкретного елементу для даної „схо-
динки”. Отже, буде напрацьована точна і повна характеристика кожної
„сходинки розвитку”, яка являє собою не що інше, як детальну розробку
відповідної матриці-мінімуму (16 клітинок-модулів).
3. Розробити діагностику для кожного елементу в матрицях-мінімумах
до всіх „сходинок розвитку”.
Нова школа, працюючи на засадах якісно нової навчально-виховної
системи ТрейЛі, забезпечуватиме гармонійне поетапне проходження
кожною дитиною всіх матриць-мінімумів у повному обсязі і в оптималь-
ному темпі.

Категория: "Школа,яка змінить світ" | Добавил: nightanja (31.03.2015)
Просмотров: 1087 | Теги: дошкільне виховання, школа, розвиток дітей, Кандибур | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar