Г. Р. Кандибур

Школа, яка змінить Світ

Автор пропонує кардинально переглянути ставлення держави, суспільства до всього,
що пов’язано з вихованням, розвитком і освітою підростаючих поколінь. Основні пере-
творення, на його думку, потребує загальноосвітня школа.
В книзі викладено принципово новий підхід у визначенні цілей і задач щодо форму-
вання особистостей дітей різного віку. Школа має забезпечувати готовність кожного учня
до постійного і різнобічного самовдосконалення.
Принципово нові цілі потребують і принципово нових підходів у їх досягненні. Тому
автор пропонує трансформувати традиційну класно-урочну систему виховання в якісно
нову систему, яку він назвав ТрейЛі, і яка докладно описана в цій книзі.
Як прогнозує автор, після впровадження в школах системи ТрейЛі, вони почнуть
поступово перетворюватися в нову соціокультурну інституцію – ШКОЛУ-ЦЕНТР. Така
ШКОЛА буде не тільки якісно по-новому здійснювати виховання, розвиток і освіту під-
ростаючих поколінь, але і гармонізує увесь соціальний і матеріальний простір у мікро-
районі школи.

 

Видано в авторській редакції
ISBN 978-966-525-931-2 ©Кандибур Г.Р., 2008
©Видавництво «Пороги», 2008

Зміст
І. ЧОМУ?
1. Усі сучасні школи світу однакові 
2. Ознаки схожості за відсутністю
3. Головний резерв людства
ІІ. ЩО?
4. Чотири складові частини змісту освіти, виховання, розвитку
5. Обов’язкова (базова) частина змісту освіти, виховання, розвитку
6. Періодизація розвитку дитини
7. Аналіз змісту сучасної загальноосвітньої школи
8. Гендерна (“дівчачо-хлоп’яча”) обов’язкова частина змісту освіти, виховання,
розвитку підростаючих поколінь

9. Індивідуально-обов’язкова частина змісту освіти, виховання, розвитку
10. Індивідуально-вибіркова частина змісту освіти, виховання, розвитку
ІІІ. ЯК?
11. Чотири стрижні нової навчально-виховної системи ТрейЛі
12. Перелік основних елементів системи ТрейЛі
13. Характеристика основних елементів системи ТрейЛі........................................ 36
13/1. Програма „Я”....................................................................................................... 36
13/2. Щоденний тренінг пізнавально-дослідницьких здібностей................... 40
13/3. Баланс 9 основних видів діяльності.............................................................. 43
13/4. Творчі освітні об’єднання навколо 6 основних навчальних курсів...... 48
13/5. “Щоденник успіхів”............................................................................................ 49
13/6. Тематичні універсальні посібники................................................................ 51
13/7. Різновіковий склад усіх дитячих колективів............................................... 51
13/8. „Дорослі з нами!” ............................................................................................... 52
13/9. Зміна учнем колективу при зміні виду діяльності..................................... 54
13/10. Планування учнями своєї діяльності......................................................... 56
13/11. Час вільного вибору діяльності або час самоорганізації....................... 57
13/12. Щоденний учнівський пізнавальний лекторій......................................... 57
13/13. Система індивідуальних консультацій....................................................... 57
13/14. Уповноважене учнівське самоврядування................................................. 58
13/15. Кожен знає всіх, всі знають кожного.......................................................... 59
13/16. Екскурсії, турпоїздки, мандрівки, обміни................................................. 60
13/17. Кодекс норм шкільного життя...................................................................... 60
13/18. Багатофункціональність шкільних приміщень........................................ 61
13/19. Благодійний фонд школи............................................................................... 61
13/20. Відповідальність школи за кожного свого випускника.......................... 62
14. ШКОЛА-ЦЕНТР........................................................................................................... 63
ІV. ПОЧНЕМО!.......................................................................................................................... 65
15. Основні етапи створення нової школи................................................................... 65
16. Перший етап.................................................................................................................. 65
17. Підготовчий етап.......................................................................................................... 66
V. ЗВЕРНЕННЯ АВТОРА.................................................................................................................68